Disclaimer voor van vanschotenmane.nl (dierenkliniek van Schot en Mane)
Welkom op vanschotenmane.nl. De informatie die op onze website wordt aangeboden, is bedoeld als algemene informatie over dierengezondheid, behandelingen en onze diensten. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige verlies of schade, inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enige verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder het beheer van van Schot en Mane vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet per se een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden uitgedrukt.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel en continu draaiende te houden. Echter, van Schot en Mane neemt geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor het feit dat de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle. De inhoud op vanschotenmane.nl kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van van Schot & Mane.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij van Schot & Mane.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van Schot & Mane, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.