Disclaimer voor vanschotenmane.nl
van Schot & Mane, verleent u hierbij toegang tot vanschotenmane.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

van Schot & Mane behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
van Schot & Mane spant zich in om de inhoud van vanschotenmane.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op vanschotenmane.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van van Schot & Mane.

Voor op vanschotenmane.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan van Schot & Mane nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij van Schot & Mane.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van Schot & Mane, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.