Te veel drinken kan wijzen op verschillende aandoeningen, zowel systemisch of vanuit de nier. Daarom dien je altijd naar de dierenarts te gaan wanneer de kat te veel drinkt. Maar wat is te veel? We koppelen daar graag een hoeveelheid aan en gaan vervolgens uitleggen welke aandoeningen er aan ten grondslag kunnen liggen. Wanneer de kat te veel drinkt spreken we van polydipsie en vaak gaat dit samen met polyurie (te veel urineren).

Waardes
Een normale waterconsumptie van een kat is 40-55 ml/kg/dag, ofwel een kat van 4 kg drinkt normaal gesproken ongeveer (50×4 =) 200 ml per dag. Dit komt dus overeen met 0,2 l per dag. Net als bij mensen is het bij dieren zo dat er grote variatie zit in de onderlinge waterconsumptie. Bij 75-100 ml/kg/dag spreken we van een dier dat verdacht is, we kijken dan naar andere omstandigheden. Wanneer de hoeveelheid >100 ml/kg/dag is spreken we zeker van polydipsie, dit komt bij de kat van 4kg dus overeen met >0,4 l per dag. We raden aan wanneer de kat boven deze waarde komt zeker een bezoek te brengen aan de dierenarts.

Belang van een tussentijdse controle
De 75-100 ml/kg/dag is dus een moeilijke zone, om deze reden is het altijd handig eens te kijken wat het normale drinkgedrag van je kat is. Zonder dat je het idee hebt dat je kat ziek is kan het nuttig zijn dit tussendoor te testen. Je bepaalt de waterconsumptie op een dag zonder extreme omstandigheden, ofwel op een dag dat het niet extreem warm is en geeft de standaard voeding. Het is belangrijk dat de kat die dag niet buiten komt, dit zou de test namelijk verstoren. Doe dit 3 dagen lang (dit mag achtereen maar is geen vereiste) en neem het gemiddelde daarvan. Op het moment dat je het idee krijgt dat je kat plots te veel drinkt kun je dit als referentiewaarde nemen. Wanneer een kat normaal al 55 ml/kg/dag drinkt en vervolgens op een warme dag 90 ml/kg/dag drinkt zal dit niet heel afwijkend zijn. Indien de kat normaal 40 ml/kg/dag drinkt en dan plots 90 ml/kg/dag is dat wel afwijkend.

Blikvoeding
Vergeet niet dat in de voeding al veel vocht kan zitten, in brokken zit zeer weinig vocht terwijl blikvoeding tot 80% uit vocht kan bestaan. Een kat van 4 kg die blikvoer krijgt met een vochtpercentage van 80% krijgt ongeveer 280 ml aan vocht binnen via de voeding. Zoals we hierboven berekend hebben zou hij normaal 200 ml per dag drinken. Dat is nu dus gereduceerd tot 0 ml. Naast het geven van brokken zou de hoeveelheid drinken abnormaal zijn vanaf 400 ml per dag, bij deze kat is het al abnormaal vanaf 120 ml per dag. Dit is dus belangrijk om mee te nemen in je redenering. Indien een kat volledig blikvoeding krijgt neem je om deze reden niet 100 ml/kg/dag als maximaal tolerabele waarde maar 30 ml/kg/dag. Wanneer de kat volledig blikvoeding krijgt en de kat gaat boven deze hoeveelheid is het ook zeker verstandig om langs de dierenarts te gaan.

Testen
Het testen van de waterconsumptie is niet altijd even makkelijk. Het is de bedoeling om een bepaalde hoeveelheid water af te wegen (1 kg = +/- 1 l) en in zijn drinkbak te doen en vervolgens aan het eind van de dag te bepalen hoeveel er van over is. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk aangezien het kan zijn dat een ander huisdier eruit drinkt of dat de kat het liefst buiten uit de vijver drinkt. Probeer de kat daarom die dag binnen te houden. Zorg dat je thuis een andere bak klaar hebt staan voor de andere dieren en controleer hierop. De watervoorziening veranderen voor de kat zelf zou kunnen veroorzaken dat de kat die dag minder gaat drinken waardoor je nog geen goede indicatie hebt. Deze test uitvoeren bij een kat die normaal enkel buiten drinkt is ook weinig relevant, als de kat die dag niet naar buiten mag zal die gewoon een dagje minder drinken. Op het moment dat de kat door een stoornis te veel drinkt zal die ondanks de veranderingen in omstandigheden toch te veel drinken waardoor dit wel te controleren is.

Aandoeningen die lijden tot te veel drinken
Je denkt waarschijnlijk al snel aan een nierprobleem wanneer het dier te veel plast en te veel water drinkt, toch kunnen er veel andere problemen aan ten grondslag liggen. De belangrijkste opgesomd:

  • Diabetes mellitus
  • Diabetes insipidus (heel veel meer drinken, >>>100ml/kg/dag)
  • Cushing
  • Chronische nierziekte
  • Leverfalen
  • Verkeerde balans aan ionen in het bloed (te wijten aan een onderliggende aandoening)
  • Pyometra: dit is een etterige baarmoederontsteking, dit zien we zelden en enkel bij niet gesteriliseerde poezen.
  • Gedragsprobleem: de kat drinkt echt te veel uit verveling.

Samengevat
Het gebeurt dat een kat te veel drinkt als gevolg van een gedragsprobleem maar vaak is er een klinisch probleem. Ga zeker eens naar de dierenarts wanneer de kat echt te veel drinkt zoals hierboven uitgelegd. Kaart bij het maken van een afspraak het probleem aan, de dierenarts kan dan adviseren om vooraf wat urine op te vangen en mee te nemen. Wij hopen je geholpen te hebben beter te kunnen bepalen of je kat te veel drinkt. Probeer het tussendoor een keer uit te testen als je een ‘binnenkat’ hebt. Dit is voor de dierenarts ook handig om te kunnen bepalen of er al dan niet een probleem is.

Geef je reactie op dit artikel