Is mijn konijn een mannetje of een vrouwtje? Deze vraag houdt veel konijneneigenaren bezig. Het gebeurt vaak dat een konijn verkocht wordt als een voedster (vrouwtje) en later een ram (mannetje) blijkt te zijn. Voor de geslachtsbepaling is het daarom belangrijk dat je er zelf enige kijk op hebt.

Is het geslacht belangrijk?
Zolang het konijn alleen gehouden wordt is het niet van belang of je een ram of voedster hebt lopen, het speelt pas een rol wanneer je plannen hebt om het konijn te koppelen. Je wilt uiteraard geen onverwachte nestjes of vechtende konijnen. Daarbij worden er vaak fouten gemaakt bij verkoop van konijnen, controleer daarom het geslacht bij aankoop.

Verschil
Het verschil tussen een mannelijk en vrouwelijk konijn wordt beter zichtbaar naar mate ze ouder worden. Bij een ram zien we dat de testikels indalen en in de balzak komen te liggen, toch is dit niet altijd betrouwbaar. Een konijn heeft namelijk als uitzonderlijke eigenschap dat een ram zijn testikels kan intrekken in de buikholte. Hierdoor blijft enkel de balzak over die niet altijd goed zichtbaar is. Zeker bij jonge konijnen worden de testikels nog veel teruggetrokken wat de geslachtsbepaling bemoeilijkt. We kunnen daarom beter kijken naar de penis/vagina. Op onderstaande foto’s met uitleg zie je het verschil tussen een vrouwelijk en mannelijk konijn. Dit zijn Franse hangoren van 7 weken oud, bij dwergkonijntjes van deze leeftijd kan het iets minder duidelijk zichtbaar zijn. Om de geslachtsdelen duidelijk zichtbaar te maken druk je met je duim vlak boven het geslachtsdeel waardoor het iets naar buiten komt, op dat moment zien we de volgende beelden.

geslacht voedster (vrouwelijk konijn)

We zien bij het uitschachten een soort tutje ontstaan waarbij de voorkant (richting de kop) hoger komt te liggen dan de rand richting de staart. Wanneer je druk uitoefent zie je eigenlijk enkel de voorkant omhoog komen.

We zien bij het uitschachten een soort tutje ontstaan waarbij de voorkant (richting de kop) hoger komt te liggen dan de rand richting de staart. Wanneer je druk uitoefent zie je eigenlijk enkel de voorkant omhoog komen.

geslacht ram (mannelijk konijn)

Hier zien we het uitschachten van de penis. In tegenstelling tot het vrouwelijk konijn waar de achterste rand (richting de staart) niet omhoog komt gebeurt dat hier wel en krijgen we een volledig rondje dat uitschacht.

Hier zien we het uitschachten van de penis. In tegenstelling tot het vrouwelijk konijn waar de achterste rand (richting de staart) niet omhoog komt gebeurt dat hier wel en krijgen we een volledig rondje dat uitschacht.

Vaak wordt uitgelegd dat je bij een voedster een streepje te zien krijgt en bij een rammetje een rondje na het uitschachten. Laat je hierdoor niet te veel in de war brengen, bij jonge rammen kan het geslachtsdeel ook nog veel op een streepje lijken. Probeer echt te letten op de achterrand die wel of niet mee omhoog komt tijdens het uitschachten. Het is vanzelfsprekend dat dit bij het ene konijn duidelijker zichtbaar is dan bij het andere konijn, hoe ouder het konijn is des te duidelijker het zichtbaar wordt.

Nawoord
We hopen dat je nu zelf kunt zien of je konijn een ram of een voedster is. Neem contact met ons op wanneer er nog onduidelijkheden zijn, we horen het graag.